Úvodní slovo

Gabiony

Gabiony jsou konstrukce tvořené z ocelových sítí o průměru 3,8 – 4 mm s protikorozní ochranou a oky zpravidla 50 x 100 mm nebo 100 x 100 mm, propojenými spojovacími prvky (táhla, šroubovice, spony) ze kterých se vytvoří základní koše. Ty jsou vyplněny, přesněji řečeno vyskládány kamenivem (čedič, žula), podle způsobu užití – buď jednostranně, dvojstranně či trojstranně.

Jejich přednosti

Především je to jejich estetická stránka, která je v kontrastu se šedivostí betonových konstrukcí. Už proto, že gabiony jsou tvořeny přírodním vhodně voleným kamenivem, navíc, doslova umně skládaným do požadovaného tvaru. Dále, jsou příznivé vůči životnímu prostředí neboť působí, na rozdíl od betonových konstrukcí, naprosto přirozeně, v souladu s daným prostředím. V gabionech mohou žít živočichové i rostliny. Konstrukce jsou přirozeně propustné a tím snižují požadavky na odvodnění zásypů za konstrukcemi. Kvalita a estetičnost vychází z použitých materiálů. Liší se hlavně barevností kameniva, které musí splňovat požadavky na nenasákavost.

Gabion