Služby

Provádíme gabionové konstrukce:

 • v dopravním a pozemním stavitelství
  • zpevňování svahů
  • obklady mostních konstrukcí
 • v zahradní architektuře
  • neprůhledné ploty
  • okrasné zídky
  • obklady betonových stěn
 • dotváření exteriérů v místě bydliště

Gabionové konstrukce se provádějí suchým procesem. Jejich realizace je možná fakticky celoročně. Rozsah vstupních materiálových položek není velký, nezabírají tedy větší prostor než je nutné.

Pozitivem gabionové konstrukce je její cena. Ve srovnání se železobetonovými konstrukcemi vychází podstatně lépe. Odpadá totiž nutnost bednění, armování (u štíhlých samostatně stojících gabionů je však nutná pomocná opěrná konstrukce). Výsledný „povrch“ není nutné dodatečně upravovat. Údržba těchto konstrukcí není zapotřebí. Životnost gabionů je zhruba půl století.